Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
Jalan Sultan Salahuddin, 50660 Kuala Lumpur
Tel : 03-2616 4488 Faks : 03-2692 5657